HANDELSBETINGELSER

Introduktion

Produkter og tjenester udbydes af Jeanette Papsø
Helhjertetliv.dk Nygade 22 3. tv 8600 Silkeborg CVR-nummer 41040432,
Kontaktes på mail på kontakt@helhjertetliv.dk

Betaling

Betaling modtages via betalingssystemet Easyme 

Retur-og reklamationsret

Ved køb af online produkter, sker leveringen som oftest på samme hverdag eller hverdagen efter modtagelse af kundens data oplysninger, som er forudsætningen for online produktet. Men i særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage. Nogle tjenester modtages ikke lige efter en betaling, men frigives på en specifik angivet dato, som er beskrevet på salgssiden. 
 
Enhver tvist mellem Helhjertetliv.dk Jeanette Papsø og køber, løses efter dansk lov. 

Rettigheder

Alle rettigheder til produkter tilhører Jeanette Papsø. 
Ved køb af et online produkt / online produkt kombineret fysisk tjeneste fra min hjemmeside inkluderer én licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde. 
 
Når du køber et online produkt, er det personligt og må kun bruges til personligt brug. 
 
Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende online produkt. 
 
Ved køb af online produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret. Der ydes IKKE fortrydelsesret på digitale varer (f.eks. lydfiler), men du har to års reklamationsret ifølge købeloven. Dette gælder også for uddannelsesforløb /kursus. Her betragtes produktet som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura. Herefter ydes der ikke fortrydelsesret. Dvs. ved tilmelding binder du dig til at betale det fulde beløb, også hvis beløbet er inddelt i rater. 
 
Betingelser for betaling af online produkter, kurser og uddannelsesforløb
Med mindre andet er angivet, er beløbet en engangsbetaling og trækkes med det samme. Nogle beløb vil foregå i ratebetalinger. I så fald er det noteret på salgssiden. 

Ratebetalinger (uddannelsesforløb betalt i rater)

Ratebetaling er et kombineret online kursus /fysisk tjeneste, hvor betalingen er delt op i rater (her starter betalingen ved tilmelding også selvom uddannelsesforløbet først starter senere på en fastlagt oplyst dato. Og det er ikke muligt at stoppe en betaling). 

Ved tilmelding binder du dig til at betale alle rater og hvis raterne udebliver, overgives sagen med det samme til inkasso. 
 
Din tilmelding til kurser eller uddannelser er gyldig, når du har betalt. Når du tilmelder dig kurser eller uddannelser tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale det fulde beløb. 

Aflysning eller ændring i kursusdage

Kurser og efteruddannelser afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. 

I det tilfælde, at Jeanette Papsø er nødt til at aflyse, vil du få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag på et livehold, bliver dagen erstattet af en ny dato. 

Persondataloven / GDPR 

Ved køb af online produkter, kurser, uddannelsesforløb eller lydfiler skal du oplyse følgende: Nuværende navn, fødenavn, fødselsdato & årstal og fødested (det er en forudsætning for sjælsarbejdet), telefonnummer samt e-mail. 
Som registreret hos Helhjertetliv.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@helhjertetliv.dk 
 
Personoplysningerne registreres hos Easyme/Jeanette Papsø og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Jeanette Papsø.
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Forbrugerklagenævnet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 e-mail: kfst@kfst.dk

Denne side benytter cookies  

Scroll to Top