Blueprint Living

Forstå hvem du er på sjælsplan og opnå
dybfølt accept, selvkærlighed og frigørelse

Skræddersyet livsforandring 

 

 – Genveje til at navigere de svære følelser og udleve dit sjæls blueprint  –


dit største potentiale

Naviger mod alignment

Kender du følelsen?

Det er som om du svømmer gennem mudder i dit liv.

Du har svært ved at mærke dig selv, din retning i livet og din egen sandhed.

Du ved simpelthen for meget til ikke at handle og alligevel sidder du fast.

Du kender al teorien bag skabelsesprocessen
Du ved godt du skal være i alignment
Du ved godt du skal være på frekvens, med det du gerne vil have.
Du kender loven om tiltrækning.


Du ved det hele!
Men du kan ikke udleve det.

 

Det kan du dybest set ikke, fordi du ikke ved hvad du er skabt af.

Du ved ikke, hvad du skal skabe fra for at det bliver i alignment med dig.


Blueprint living betyder jeg hjælper dig med at integrere din særlige skaberkraft i dit liv. Så du handler i harmoni med dig. Siger ja til dét, der nærer dig. Og nej, uden at forklare hvorfor.


Vi bliver skolet til konformitet og til at passe ind – faktisk skal vi alle kreere forskelligt.

Nøglen til at forstå det du mangler ligger i din sjæls energicentre og sjælsgruppe.
I koblingen mellem fysiske og ikke fysiske dig.

Din Sjæls Blueprint

Den du er på sjælsplan

Jeg fortæller dig her, hvem du er på sjælsplan, din oprindelse, din sjælsgruppe karakteristika – altså hvor du stammer fra. Og om dine unikke kvaliteter – dine instinktive naturlige og medfødte talenter.

 

Du forstår efter DIN UNIKKE SJÆLS BLUEPRINT profil, hvilke valg, der er nærende og i alignment og integritet med lige præcist dig, dit liv og dit business DNA.

 

Dit blueprint er din sjæls skabelon – den består af livsenergi, en slags energetiske byggeblokke af forskellige aspekter af kreativ livsenergi. Og den specifikke sammensætning af livsenergi du er skabt af, er du også skabt til at udtrykke dig igennem og skabe dit unikke bidrag, din abundance, dit flow og dit nærende liv og forretning ud fra.

 

Fordi livsenergi er kreative energi.

 

Dit blueprint er DIT KENDETEGN – kendskab til dét, er afgørende for, at du ikke kommer til at forsøge at gentage dét, der har virket for andre i deres forretning, eller føle du skal passe ind. Vi er skolet til konformitet i vores opvækst, i samfundet etc. Og faktisk skal vi ALLE kreere forskelligt.

 

Ud fra de 8 Energicentre og 21 sjæls gruppe karakteristika, samt din sjæls vibrationstal og sjæls specialeområder FORSTÅR og GENKENDER du dig selv sådan helt ind i kernen efter en SJÆLS BLUEPRINT PROFIL – det er viden du aldrig glemmer, fordi du føler dig set, mødt og genkendt sådan helt indefra.

 

Det betyder også at du herfra ikke længere kommer til at misse dine unikke evner eller overse, hvordan du er disponeret til uhensigtsmæssige valg fra modpolen af dit energicenter.

Kender du følelsen af at svømme gennem mudder i dit liv?

Og at det er svært at mærke dig selv, din retning i livet og din egen sandhed?


Sådan havde jeg det selv for 3 antal år siden.

Jeg vidste simpelthen for meget til ikke at handle og alligevel sad jeg fast.

 

Jeg kendte al teorien bag skabelsesprocessen
Jeg vidste godt, at jeg skulle være i alignment
Jeg vidste godt, at jeg skulle være på samme frekvens som det, jeg gerne ville have.
Og jeg kendte alt til loven om tiltrækning.


Men jeg udlevede det ikke.

Måske genkender du det samme fra dit liv?

 

Grunden til at du sidder fast, er fordi du ikke ved hvad du er skabt af, og hvad du skal skabe fra for at det bliver i alignment med dig.

Gennem Blueprint Living får du derimod en forståelse af de energetiske byggeblokke og den livsenergi, du er skabt af og dermed også er skabt til at kreere dit liv ud fra.

Når du kender dem, bliver det langt lettere at navigere og træffe valg, der er i alignment med dig, dit liv og din forretning.

Vil du lære hvordan du navigerer mod alignment?

Så kom med under overfladen.

- Naviger mod integritet og vitalitet

CLEARING

Lær af din sjæls karmahistorie


Få unik og transformerende information om hvem du er på sjælsplan og din sjæls karmahistorie

 

Her identificeres 1 eller flere tidligere liv, hvor du skabte karma 

– Det vil sige traf negative valg, der ikke er i integritet med din essens, som stadig påvirker dig i dag. 

 

Energien fra de negative valg bliver indkodet i specifikke chakraer, eller dit energisystem –og får dig til at føle, tænke og reagere ude af integritet eller gentage ikke nærende adfærdsmønstre, og tiltrække lignende situationer i dit nuværende liv, og i dine relationer eller i din business.

 

Clearingen er DIN genvej til at slippe negative karmamønstre og lettere kunne begynde at træffe nye valg og handle på nye måder simpelthen fordi du får adgang til den livsenergi, som hele tiden er der – men som din MODSTAND & BLOKERINGER – eller ”den tilpassede version af dig” har hindret.

DINE PERSONLIGE ENERGICENTERE

Overblik over din sjæls energi

Få et unikt indblik i din særlige sjælsenergi – mailsvar.  Mailsvar er til dig, der nemt og hurtigt vil have indsigt i dine personlige energicentre. 

Dig der har hørt eller har lyst til at høre Helhjertet Podcast og kunne tænkte dig at få klar besked og overblik over dit sjæls formål. Så du ikke længere kommer til at overse, dine unikke, instinktive og medfødte kvaliteter og talenter. 

Her får du svarene om hvem du er er på sjælsplan. Og link til Helhjertet Podcast.

PERSONLIGT SJÆLS BLUEPRINT

inkl. clearing af dine karma mønstre

Et personligt sjæls blueprint – og CLEARING af dine karma mønstre er til dig, der sidder fast og mangler retning, dig, der har prøvet ALT andet terapi, personlig udvikling eller mentorship, men mangler nøglen til at forstå din sjæls energi og dermed din unikhed, så du kan anvende din skaberkraft.

Nøglen til forandring, sidder indvendig i dig

– i dit BLUEPRINT & CLEARINGEN af dine karma mønstre.

– Dig, der reelt ønsker at forstå hvem du er på sjælsplan

– så du kan udleve dine unikke talenter og medfødte kvaliteter i dit fysiske liv, på en måde, der er dybt nærende og meningsfuld for dig.

– Jeg hjælper med at forløse de gamle fastgroede karma mønstre og energien bag, de ofte usynlige uhensigtsmæssige selvsaboterende mønstre, vi kommer til at gentage i vores relationer jobs, børn, partner og livet generelt.

- Opnå personlig visdom og se din indre vejviser

AFKLARINGSSAMTALE

Blueprintliving 1:1 samarbejde

Gå vejen, med én, der har gået vejen selv.

 

Hør om BLUEPRINT LIVINGS FORSKELLIGE MULIGE COACHING FORLØB, der skaber integration af dit sjæls blueprint og TRANSFORMATION i dit liv.

Hvad kan du forvente

Før, under & efter

Din forberedelse

  • Inden sessionen har jeg brug for følgende oplysninger for at kunne lave dit BLUEPRINT & eller CLEARINGEN.

Dit navn, dit fødenavn, din fødselsdato og hvor du er født.
Det sender du mig hurtigst muligt på kontakt@helhjertetliv.dk.  

Derudover er DIN INTENTION VIGTIG

  • At forløse karma handler om at træffe nye valg og handle mod mere af dét, der nærer dig i dit liv.

Derfor beder jeg dig også om et par linjer om

– Hvad ønsker du primært at give slip på og rydde op i?

– Samt, hvad ønsker du at begynde at gøre anderledes og skabe i stedet for dét, der er lige nu?

Vær gerne så konkret, som muligt. Din intention bruger jeg, når jeg forbereder din session.


Min forberedelse

  • Jeg laver sessionen og clearingen inden vi taler sammen. Det tager ofte minimum 2 timer.

Således at vores samtale handler om ALT det jeg har fundet i dit Akasha arkiv.

Hvis du får en clearing, skal du forvente, at det går dybt. Sørg for god tid til at fordøje sessionen, hvis du har mulighed for det. Og drik gerne rigtig godt med vand efterfølgende.


Selve sessionen

  • foregår på zoom og jeg optager sessionen, så du ikke skal huske al den information og nye viden du modtager.

Derefter modtager du en mail med din 21 dages hjemmeopgave – en tekst, der er lavet specifikt til dig ud fra dine blokeringer. Og en mail med lydoptagelsen.

Der 

Ønsker du en forsmag på sessionen, kan du med fordel have læst den vedhæftede mail om AKASHA ARKIVERNE, som du modtager efter din booking.

Ellers kan du også bruge den som opslagsværk, når du skal til at implementere din nye viden og skabe nye valg og handlinger i alignment med dig.

Forslag og idéer til nye handlinger – ud fra hvem du er på sjælsplan, hjælper jeg dig med undervejs i sessionen.

 

Efter clearing

  • Det er meget forskellig, hvordan man reagerer på en clearing. Der kan godt være et par uger, efter og også allerede efter bookingen, hvor du kan mærke, at du har sat gang i en proces.

Det er normalt og godt. Karma skal altid forløses kropsligt – det skal op og ud. Typisk gør clearingen det langt lettere, at begynde at træffe nye valg og handle anderledes i dit liv.  

Kærlig hilsen

Jeanette Papsø – HELHJERTETLIV

E s s e n s e n a f d i g H e l H j e r t e t L i v . d k J e a n e t t e P a p s ø

Denne side benytter cookies